De Witte Tara - Driefasen Counseling
De Witte Tara - Voor een ontspannen relatie met jezelf en anderen...
Driefasen Counseling 

Deze methode is bij uitstek geschikt om je steeds dichter bij jezelf te brengen. Het helpt je om jezelf bewust te worden van de interacties tussen het lichaam, de gedachten en de emoties en daar invloed op uit te oefenen.

Fase 1: Counseling is een methode om op een diep psychologisch niveau te werken met datgene waar de cliënt in vastloopt. Hierbij helpt de Counselor de cliënt om zijn ervaringen helder in beeld te krijgen.

fase 2: Kum Nye (massage, reiki, yoga & meditatie) is daarna een goede aanvulling bij de gesprekstherapie. De Kum Nye is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van het lichaam. Kum Nye wordt met de kleding aan gegeven op de mat vanwege de gelijkwaardigheid.

Fase 3: Tenslotte is Focussing (een techniek om de aandacht te richten op de lichamelijke, emotionele en mentale ervaringen), de ideale aanvulling om de sessie mee af te ronden. Hierbij leert de cliënt de eigen ervaringen te beïnvloeden.

Deze methodiek heb ik twee jaar lang onderzocht met een succesvol resultaat. Hiermee heb ik mijn psychosociale opleiding Cum Laude kunnen afronden.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint