Trance

Wat is nou precies trance? Er zijn mensen die trance als een toestand beschouwen, waarin je dingen zou doen die je normaal niet doet. Dit suggereert dat iemand dan de controle over zijn geest volledig verliest. Dit komt omdat vooral toneelhypnose als trance verschijnsel bekend is. Toneelhypnotiseurs zijn erg bedreven in het selecteren van mensen die gemakkelijk gegeven instructies zullen opvolgen. Een hypnotiseur op toneel, een volgzaam individu en publiek zullen zorgen voor een vermakelijke uitvoering, maar dit heeft niets te maken met therapeutische trance.

Dus wat is trance dan wel?
Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst een aantal typische alledaagse situaties bekijken die we als vanzelfsprekend beschouwen. Laten we beginnen met wat we een dagdroom noemen. Tijdens het dagdromen verlaten we onze focus op de buitenwereld en verzinken we in een interne realiteit. We kunnen zo opgaan in onze fantasie dat we niet meer waarnemen wat er om ons heen gebeurt. Wie heeft niet de ervaring dat je naam een aantal keer werd genoemd voordat je plotseling besefte dat iemand je aandacht probeert te krijgen?
Een andere ervaring die je vast wel herkent doet zich vaak voor tijdens het luisteren naar muziek. Je luistert naar de radio terwijl je in de auto rijdt en er een deuntje uit je middelbare schooltijd begint wordt gedraaid. Even herbeleef je de gevoelens en ervaringen uit die periode in het verleden. De muziek veroorzaakt een onmiddellijke reactie die volledig automatisch gebeurt, net als ademen. En dan ben je ineens op je bestemming aangekomen, zonder dat je door had dat je al in de buurt was.

Deze situaties waarbij je verzonken bent in een fantasie of intense herinnering en de realiteit om je heen vervaagt, is letterlijk een staat van trance. Deze toestand wordt vrijwel nooit gezien als trance want het zijn alledaagse ervaringen. In het bovenstaande voorbeeld wordt de trance veroorzaakt door muziek, maar je kunt je voorstellen dat dit door zeer veel andere dingen kan worden opgewekt.

Therapeutische trance
In een therapeutische setting kunnen we de staat van trance creëren met behulp van hypnose bijvoorbeeld. Het gaat in de eerste plaats over ontspanning van het lichaam. Op het meest basale niveau is trance een krachtig hulpmiddel om de ontspanningsreactie te activeren en te zorgen voor stressbeheersing. En gezien de hoeveelheid stress die mensen tegenwoordig hebben, kan het een nuttige keuze zijn om je door middel van trance te laten beïnvloeden en weer te kunnen ontspannen.
Als je jezelf kunt ontspannen, dan wordt het veel gemakkelijker om je ervaring over bepaalde situaties te veranderen en een ander perspectief aan te nemen. Hiermee wordt het mogelijk om belangrijke verschuivingen te maken in gedachten, gevoelens en gedrag. Zo is het ook mogelijk om de toekomst positief in te beelden met alle fijne gevoelens en sensaties die daar bij horen. Sportprestaties – of welke prestatie dan ook – kunnen op deze manier worden beïnvloed. Het doel hierbij is om een complete interne zintuiglijke ervaring te creëren die de werkelijkheid faciliteert. Hoe reëler de beeldvorming, hoe krachtiger en mooier de ervaring, omdat de hersenen geen onderscheid maken tussen werkelijkheid en fictie. Als er een echte topprestatie ervaren wordt, dan is de basis voor succes gelegd.

Door wetenschappelijk begrip van de hersenen weten we dat trance de mogelijkheid biedt om controle te krijgen over onbewuste niveaus van de geest op deze manier. Trance heeft dus het vermogen om de tijdlijn in beide richtingen te verkennen en voor verandering en vertrouwen in jezelf te zorgen. Kortom, het is een subtiele en krachtige manier om te zorgen voor tranceformation…😉

Dus als je klaar bent met het lezen van deze informatie… voel je vrij om je meer op je gemak te voelen met jezelf… en misschien met meer vertrouwen in jezelf dan je in een lange, lange tijd hebt gevoeld… en gebruik dit gevoel… op al die plaatsen… en op al die momenten… en met al die mensen… waar jij het nodig hebt. En als je daar meer van wil ervaren in jouw leven, kom dan eens langs in mijn praktijk. Tot gauw!