Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapievorm die in Amerika is ontwikkeld. Men ontdekte dat mensen die psychisch last hadden van de gevolgen van heftige gebeurtenissen, dit konden verwerken als ze hier aan dachten en tegelijkertijd met hun ogen de handbewegingen van een behandelaar volgden. De nare ervaringen verliezen hun emotionele lading door het toepassen van EMDR. Deze methode is daarna door diverse onderzoekers verder uitgewerkt tot een zeer snelle en effectieve therapie wat heel goed helpt bij het verwerken van nare, onverwerkte gebeurtenissen. Het is nog sterk in ontwikkeling en er worden steeds meer toepassingen gevonden waar ik als therapeute heel blij van wordt.

Wanneer gebruiken we EMDR?
Allereerst is het de beste methode die ik ken voor het verwerken van nare, ingrijpende, gebeurtenissen. Vaak heeft men na zo’n gebeurtenis nog last van flashbacks, verwarring, dips op lichamelijk of geestelijk vlak, angsten of nachtmerries. Ook schrikreacties, overmatige achterdocht, waakzaamheid en het vermijden van zaken kunnen voorkomen. Dat wordt ook wel Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) genoemd. Maar ook de gevolgen van minder ingrijpende gebeurtenissen zoals ongewenste gedragspatronen en angst- of fobische klachten kunnen heel goed met EMDR verminderd worden of zelfs verdwijnen.
EMDR kan daarnaast heel goed helpen als je de neiging hebt om negatief over jezelf te denken. Bijvoorbeeld als je regelmatig bij jezelf denkt dat je iets niet kunt, dat je niet meetelt, dat je waardeloos bent, enzovoort. Of als je denkt dat anderen zo over jou denken. De situaties die de oorzaak zijn van deze (zelf)afwijzing kunnen met EMDR verwerkt worden waardoor jouw zelfbeeld en de zorg voor jezelf in positieve zin kunnen veranderen.

Wat is het voordeel van EMDR?
Het is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om het verwerken van een éénmalige ingrijpende gebeurtenis (beroving, verkeersongeluk, ziekenhuisopname, enzovoort.) dan zijn enkele sessies al genoeg. EMDR werkt snel en de behandeling is relatief mild en gemakkelijk voor de betrokkene.

Wat gebeurt er in de sessies?
Er wordt in een voorgesprek vastgesteld waar EMDR op ingezet wordt zodat het beste resultaat wordt behaald. Tijdens de behandeling wordt je brein afgeleid door het aanhoren van piepjes via een koptelefoon, oogbewegingen of een andere vorm van afwisselende links-rechts stimulatie. Tussendoor zal ik vragen wat er bij je opkomt. Er worden geen gesprekken gevoerd en ik ga doorgaans niet in op hetgeen je zegt. De procedure brengt meestal een stroom van gedachten, gevoelens en beelden op gang. Soms komen ook lichamelijke reacties naar boven.

Zijn er ook nadelen?
Een EMDR behandeling kan soms gepaard gaan met een aantal lichamelijke ongemakken zoals vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn, rillingen, trillen en psychische ongemakken zoals onzekerheid of machteloosheid. Na afloop van een EMDR behandeling is de lading daarvan weer nihil zodat je goed kunt reizen. Je kunt wel wat vermoeid zijn want je brein heeft hard gewerkt en je hebt veel losgelaten of een gevoel van verwarring ervaring omdat er iets in je brein is veranderd. Normaal gesproken is er binnen drie dagen een nieuw evenwicht ontstaan. Het kan enorm helpen om een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. En het is mogelijk om tussentijds contact met mij op te nemen als dat nodig is.

Wat zijn de effecten?
De herinnering verliest haar impact en emotionele lading. Het verdwijnt niet, we kunnen de klok immers niet terugdraaien, maar de emotionele beleving wordt nihil. Je kunt steeds beter op “neutrale” wijze aan de oorspronkelijke gebeurtenis terugdenken. Soms verandert de herinnering zelfs zodanig dat de gebeurtenis als positief wordt ervaren. Een ander zeer positief effect is dat zelfvertrouwen, wat vaak verloren gaat door dergelijke omstandigheden, weer terug kan keren. Je wordt steeds meer de beste versie van jezelf.

Heb je behoefte aan meer informatie? Neem contact op via deze link.