Trauma is geen ziekte of afwijking, maar een opgelopen lichamelijke of mentale verwonding als gevolg van angst, hulpeloosheid en verlies. Er wordt bij trauma verschil gemaakt tussen lichamelijk (medisch) trauma en mentaal trauma.

Mentaal trauma

Met een mentaal trauma wordt  bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd.

Voorbeelden van gebeurtenissen die de oorzaak kunnen zijn van trauma:

  • verlies van een dierbare of iets dierbaars
  • (regelmatige) minachting of afkeuring door (geliefde) anderen
  • ziekte, aandoening of letsel met blijvende gevolgen
  • slachtoffer zijn van pesten, vernedering of (seksueel) misbruik
  • slachtoffer zijn van geweld, mishandeling of verwaarlozing
  • getuige zijn van geweld, vernedering enz. en er niets aan kunnen doen
  • operaties, branden, rampen enz. meemaken
  • machteloos zijn in nare situaties zoals een vechtpartij, scheiding, enz.

In feite kunnen álle nare gebeurtenissen traumatische gevolgen hebben als de persoon in deze situatie geen bevredigende oplossing vond voor de situatie en daar naar kon handelen.

Medisch trauma

Medische trauma’s zijn trauma’s in relatie tot een verwonding of ongeval, een chronische of levensbedreigende ziekte, of pijnlijke en ernstige medische ingrepen.

Voorbeelden zijn een plotselinge diagnose van een levensbedreigende ziekte zoals kanker of aids, de ervaring van medische ingrepen zoals bij brandwondenpatiënten of het ondergaan van chemotherapie. Ook de ervaring van een ernstig ongeval met lichamelijk letsel waarop intensieve behandeling volgt, kan tot de medische trauma’s worden gerekend.

Na afloop…

Als het trauma voorbij is, dan zorgt het zelfgenezend vermogen er voor dat wij weer herstellen. Maar als dat niet (volledig) lukt en het zenuwstelsel (gedeeltelijk) geactiveerd blijft, dan geeft dat een vervelende nasleep. Klik hier voor een overzicht van de veel voorkomende klachten na een trauma.